donderdag 30 november 2023
Een boom met familie, een bos met verhalen

Vogels voelen zich thuis

Vrijwilligers van de Vogel Wacht limburg “Tösse Bôs en Maas”, hebben in het najaar de nestkastjes gecontroleerd op bewoning en schoon gemaakt. Van de 8 opgehangen kastjes waren er 7 bewoond geweest: 3 x pimpelmees – 3 x koolmees – 1 x grauwe vliegenvanger, 1 kastje werd gebruikt als slaapplaats. Het is fijn dat de vogels zich in ons Burgerbos thuis voelen.