zaterdag 13 juli 2024
Een boom met familie, een bos met verhalen

Wat is het burgerbos

Het idee is om een bos te laten ontstaan met alleen maar bomen met een bijzondere betekenis. Iedereen kan een boom planten om een bijzondere gebeurtenis te vieren: een geboorte van een (klein-)kind, een verjaardag, een huwelijksfeest, een jubileum, een overlijden of om uiting te geven aan een levensmotto. Het bos ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg.

Een bos om emoties een plek te geven, verdrietige maar zeker ook vreugdevolle. Over een aantal jaren ontstaat zo een parkbos, waarin iedere boom symbool zal zijn voor een verhaal. Het op deze wijze ontstane bos draagt bij aan het bosbestand in de gemeente Beesel en zorgt dat vogels, insecten en andere in het bos en groen levende wezens goed kunnenĀ  floreren. Door als burgers samen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen worden goed burgerschap en sociale cohesie bevorderd.

Onder het kopje ONTWERP vindt uĀ uitleg over het ontwerp. De bomenlijst (met keuze uit een 10-tal boomsoorten) vindt u onder het kopje BOMENLIJST. Als u een boom heeft uitgezocht kunt u een boom bestellen onder het kopje BESTEL EEN BOOM.