zaterdag 13 juli 2024
Een boom met familie, een bos met verhalen

Ontwerp

Tuin- en landschapsarchitect Twan van Hagen heeft voor ons een ontwerp en beplantingsplan gemaakt. Bij het maken van het ontwerp heeft hij zich laten inspireren door het prachtige buurtschap Ronkenstein. Twan van Hagen: "Ronkenstein is historisch en landschappelijk dermate waardevol dat het Burgerbos een passende en kwalitatieve toevoeging moet zijn in plaats van een inpassing van compenserende aard. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de oude tweedeling van de Schellekensbeek in Ronkenstein zoals die op een kadastrale kaart uit 1843 te zien is."

 

Kadastrale kaart Ronkenstein, 1843
Kadastrale kaart Ronkenstein, 1843

De loop van de beek die zo kenmerkend is voor het gebied heeft het landschap in hoge mate gevormd. Het is deze loop die als padenstructuur voor het Burgerbos is gebruikt. De padenstructuur is daarmee een rechtstreekse historische verwijzing naar de voormalige loop van de Schellekensbeek. Het water staat symbool voor de stroming in het leven; water als levensader. Twan van Hagen: "Het splitsen van de beek en het later weer samenkomen kent een grote mate van symboliek in de levensverloop van mensen. Een ieder mag daar zijn of haar invulling aan geven."

Ontwerp padenstructuur
Ontwerp padenstructuur (kopie voormalige loop Schellekensbeek)

Naast de padenstructuur is het 'eiland' overgenomen dat eveneens te zien is op de kaar uit 1841 ten oosten van de dubbele loop van de beek (aangeduid met de dunne blauwe pijl). Het eiland was/is een natuurlijke hoogte in het landschap. "Eilanden onderscheiden zich vaak van het vasteland door een geheel eigen karakter. Ook de vegetatie is in sommige gevallen volstrekt uniek. Deze gedachte is meegenomen bij het bepalen van de soorten planten voor dit gedeelte. Het belang van een gevoelsmatige en ontwerptechnische binding met buurtschap Ronkenstein heeft naast de beschreven symboliek een grote rol gespeeld." Op bovenstaand ontwerp is naast het 'eiland' en de padenstructuur ook de indeling in sectoren te zien (A t/m E). Elke sector kent een eigen karakter door een klein verschil in verscheidenheid in de opbouw van soorten bomen. Het zijn evenwel nuances zodat de kracht van het Burgerbos, namelijk de eenheid wordt behouden.

Elke boom heeft een symbolische betekenis

Twan: "Iedere boom die wordt geplant heeft een speciale betekenis voor de persoon of de instantie in kwestie. Het planten van een boom die uitdrukking geeft aan een gevoel en/of staat voor een overtuiging heeft een rijke geschiedenis en is een diep symbolische daad." Bomen staan symbool voor kracht en eeuwigheid, rust en stabiliteit en nog veel meer. Elk van de 12 toegepaste soorten in het Burgerbos heeft zijn eigen symbolische betekenis op basis waarvan mensen een keuze kunnen maken.

Bijzondere plekken

Het Burgerbos zal eveneens een aantal markante plekken gaan kennen, opgenomen om het bijzondere van deze plek en de verbondenheid met de gemeenschap te onderstrepen. Zo wordt de entree van het Burgerbos gevormd door een hoge loofgang van beuken. Twan: "Deze levende poort naar het Burgerbos voegt kwaliteit, historie en herkenbaarheid toe, maar ook hier is de symbolische betekenis onmiskenbaar."

Impressie loofgang
Impressie loofgang

Een andere bijzonderheid betreft het boomboeket van eiken. Een boomboeket is een samenstel van bomen waarbij deze (meestal drie) in één plantgat worden gezet. De bomen die eerst nog drie individuen zijn gaan langzaam met elkaar vergroeien tot één boom. Het wordt ook daadwerkelijk één groeisysteem dus een boom met drie stammen. De drie-eenheid kent een rijke symboliek en het is aan de stichting om hieraan invulling te geven.

Boomboeket van eiken
Boomboeket van eiken (bron: monumental trees)

Het ontwerp kent nog een aantal speciale plekken waarvan u de achtergronden en de bijzondere betekenis kun teruglezen in het projectplan dat te downloaden is via deze site.