donderdag 30 november 2023
Een boom met familie, een bos met verhalen

Grote brandnetel en de dagpauwoog komt voor in ons burgerbos

 De Dagpauwoog kom je vooral tegen in ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, parken en tuinen. Maar ook in ons burgerbos.  

   
De laatste tien jaar is er echter sprake van een matige afname van het aantal Dagpauwogen. Eén van de oorzaken zou zijn dat er minder waardplanten  zijn als gevolg van lange droogteperioden. Brandnetels kunnen hier slecht tegen waardoor er in droge zomers minder voedsel is voor de rupsen. Vandaar dat  onze stichting heeft besloten om de Dagpauwoog een beetje te helpen door de brandnetels op het terrein hier en daar wat ruimte te geven. Het moet echter wel  beheersbaar blijven.  U zult de grote brandnetel  dan ook voornamelijk aantreffen als een strook aan de achterzijde van het  vlinder- en bijenbloemperk. Ook langs de bosrand mag de grote brandnetel een tijdje gedijen,  maar met enige regelmaat komt hij dan onze man met de zeis of bosmaaier tegen. Jonge rupsen  leven in groepen in spinselnesten en volwassen rupsen leven solitair. De verpopping vindt meestal plaats op de waardplant, maar soms op een struik of muur in de nabijheid.
    

De soort overwintert als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw.