dinsdag 18 juni 2019
Een boom met familie, een bos met verhalen

Logo onthuld

Uitleg bij het nieuwe logo, gemaakt door Hermien Levels:

Het burgerbos is een plek voor en door burgers waar bomen en heesters geplant kunnen worden om een geboorte of een sterfgeval te herdenken. Of uit maatschappelijke betrokkenheid of duurzaamheidsoverwegingen.

Lees meer

Wat is het burgerbos

Het idee is om een bos te laten ontstaan met alleen maar bomen met een bijzondere betekenis. Iedereen kan een boom planten om een bijzondere gebeurtenis te vieren: een geboorte van een (klein-)kind, een verjaardag, een huwelijksfeest, een jubileum, een overlijden of om uiting te geven aan een levensmotto. Het bos ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg.

Lees meer

Info-bijeenkomst Ronkenstein

Op zaterdag 9 januari 2016 om 10.30 uur was er een info-bijeenkomst voor bewoners van het buurtschap Ronkenstein en de Molenweg. Gastheer voor deze bijeenkomst was het bedrijf Thijssen-Emans. De buurtbewoners hebben nuttige informatie gegeven waarmee we rekening zullen houden.

Ronkenstein

Het burgerbos ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg.

Hoewel de watermolen en de molenaarswoning lange tijd alleen lagen, kregen deze in de 18e eeuw gezelschap van enkele woningen aan de overzijde van de weg. Na het overlijden van Geurt Trines in 1764 bouwden zijn erfgenamen Hendrick Bongaerts en Peter Driessen in respektievelijk 1776 en 1777 twee boerderijen (met jaarankers). Godefridus Driessen, een zoon van Peter, was in 1809 molenaar, terwijl de familie Bongaerts nog steeds medeeigenaar was. Door het huwelijk van Anna Maria Driessen met Gerard Stox in 1821 kwamen boerderij en molen in handen van de familie Stoks, die beide tot 1938 in bezit had. Op een topografische kaart uit 1853 vinden we naast elkaar de aanduidingen Ronckenstein en aan de Reuvermolen.

Het zijn nu nog slechts zo’n 3 oude boerderijen, een molenaarswoning en een molen die samen de buurtschap Ronkenstein vormen op de grens tussen Reuver en Belfeld. De 500 jaar oude buurtschap is uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht.

Lees meer

Login Form